!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> ۵ حیوان ووشو - هیئت ووشو رفسنجان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هیئت ووشو رفسنجان

Wushu

5 

 

 

ووشو تلفیقی ازالگوی روح پنج حیوان اصلی  شائولین سنتی ببر،مار،درنا،یوزپلنگ و اژدها می باشد.پنج حیوان شائولین شبیح رود خانه ای جاری و روان بسوی مقصد پایانیش می باشند.

ببر:ببر مظهر قدرت وخشونت وتعقیب بی امان دشمن است.ابتد دشمنش را تخمین زده سپس آسیب پذیر ترین منطقه های ضعیف دشمن را شناسایی سپس با یک حمله بی امان حمله خواهد کرد.از نظر معنوی سری ببر روح تسخیر ناپذیر و آرامش در مدت خشونت است.در جسم باعث پرورش ماهیچه وزرد پی و استخوانها خواهد شد. در روح باعث شجاعت و دلیری میشود.


فرم مار گونگ فو با فرم دیگر حیوانات فرق می کند . حرکت مار به صورت مارپیچ میباشد و نیروی که ایجاد می کندسخت و ارام است. بیشتر حیوانات از نیروی تهاجمی و شدید برای ضربه زدن به دشمن خود استفاده میکند.در فرم مار ضربات مشت دیده نمیشود تمام ضربات با نفوز کف دست و حملات نوک انگشت انجام میگیرد. برای مثال ببر برخلاف مار عمل میکند . نیروی ببر صرفا خارجی است . استیل های ببری پر سر و صدا و پر تحرکهستند ، و همراه با فریاد برای ایجاد نیروی بیشتر .انرژی مار سا کت ودرونی است . مار هیچ صدای در هنگام نفوز برای ضربه زدن از خود ایجاد نمی کند
تکنیک های مار در سطح بالای هنر های رزمی است طوری که بلوک کردن وضربه زدن همزمان انجام میگیرد.هیچ فرقی بین حمله و دفاع نیست چون دفاع فورا به حمله ، و حمله به دفاع تبدیل میشود.تکنیک های حلقه ای و مارپیچی مار اغلب در ابتدا دفاعی است و سپس به ضربات حمله ای تبدیل میشود.
منظور ازفرم مار افزایش وایجاد انرژی داخلی به نام چی می باشد . چی همان ماهیتی است که ضربات معمولیخارجی رزمی کاران را با استفاده از قدرت تمرکز و نفوذ به ضربات فوق العاده نیرومند تبدیل میکند.
مار میتواند بدن خود را حلقه کند و مستقیم بلند شود. همان طور که مار کبری وضعیت ضربه زدن به خود میگیرد.از این وضعیت حلقه ای و سرعت ویرانگر و دقیق ،مار می تواند بدن خود را مستقیم کند وضربه خود را به طرف قربانی بزند. مار نیرو و قدرت لحظه ای فوق العاده را می تواند با عمل مارپیچ خود ایجاد کند.
امتیاز دیگر وحتی مهم تر از تکنیک منحصر به فرد مار ان است که میتواند انرژی درونی خود را با هر ضربه ازاد نمایداز انجا که مار حیوانی ارام است دارای انرژی درونی خیلی بیشتر نسبت به دیگر حیوانات است.وقتی مار انرژی درونی خود را با تکنیک ضربات خارجی خود ادغام می کند ، دشمن فوق العاده هولناکی می شود.
زننده فرم مار باید دارای پنچه های قوی باشد و قبل از زدن ضربه یا دفاع کردن اهسته و بازرافت عمل کند . در فرم مار بیشتر ضربات به نقاط حساس بدن زده میشود که قسمت های حیاتی بدن هستند که میتواند موجب اسیب شدید وبیهوشی و مرگ شوند.در این فرم و روش مبارزه بیشتر ضربات به گلو چشم شقیقه و بیضه زده میشود فرم حیوانات برگرفته از شکل نوع حرکت خصوصیات هجومی تدافعی و قدرتی هر حیوان است که این حرکت ها همان طور که در بین حیوانات متفاوت است در فرم های انان هم متفاوت است حتی در حرکت های که به ظاهر به یک شکل هستند مانند جک زدن ، جک زدن در فرم مار با ببر و سایر حیوانات از نظر سرعت انجام طول جهش و ارتفاع و ونحویه فرود امدن فرق میکند. در روح باعث افزایش زیرکی و تیزهوشی میشود .کسانی که فرم مار میزنند در هر امر مهمی دوبار می اندیشند.در جسم باعث تصویه و گردش منظم خون می شوند

 روش پلنگ سرعت، شجاعت و وحشیگری در مبارزه است.سرعت سریع بدنبال حمله های مشت وپنجه کشیدن وپریدنهای ناگهانی وقدرت آهننین ومکرر در مبارزه و شکار از و یژگیهای اصلی آن است.در جسم باعث تقویت عضلات کمر وپایین بدن می شود.در روح باعث افزایش عکس العمل ،سرعت و چابکی می شود.


درنا:بزرگترین نمایشدهنده در مواجه با قدرت بزرگ تر ازخود است که با هماهنگی اعضای بدن و شناخت منطقه های آسیب پذیر دشمن با سلاحهای خود (نوک و بالهایش)حمله میکنددرنا بر خلاف ببر با قدرت مبارزه نمی کند بلکه دشمن در مواجه با آن با شجاعت و هماهنگی ودفاع تاکتیکی مواجه میشود.درنا مظهر متانت پاکی است با اینکه در مرداب زندگی می کند.


 اژدهاموجود عظیم و افسانهای چینی است که از ترکیب حیوانهای واقعی سر اسب،شاخهای گوزن نر،بدن یک مار،پنجه یک عقاب و کف دست های یک ببرتشکیل شده است.در افسانه های چینی اژدها از آب می آید و خیلی سیال است.اژرها می تواند آشکار وسپس ناپدید بشود.فنون اژدها در اصل جهت بیداری و افزایش نیروهای درونی است. 

 

 منبع : WWW.HUN-GAR.COM

نوشته شده در پنج‌شنبه 15 مهر 1389ساعت 15:32 توسط هادی و آرش و حمزه نظرات (0)


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس